บทที่ 860 ตกลงการค้า

“มีอันใดไม่ได้” จั่วม่อกล่าวอย่างผ่าเผย สีหน้าสัตย์ซื่อจริงใจ หลังจากได้เห็นไม้แกร่งวิญญาณหยินรัตติกาลสามชิ้นนี้ จั่วม่อเต็มไปด้วยความกระหายอยากต่อคลังสมบัติของวังที่ราบน้ำแข็งแดนเหนือในทันที มันถึงกับครุ่นคิดว่าหากการเจรจาต่อรองล้มเหลว ใช่สมควรปล้นชิงพวกมันโดยตรงดีหรือไม่ แต่หากความต้องการของพวกมันคือการหลอมสร้างยุทโ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ