บทที่ 861 จ้าวภูตผีสุสานหยิน

ยุทโธปกรณ์เทพชุดนี้เป็นสีเทาจางๆ ไม่มีอันใดโดดเด่นสะดุดตา ทว่าเมื่อนางถืออยู่ในมือ จู้หนานเยวี่ยก็ไม่อาจรักษาความเยือกเย็นเอาไว้ได้อีก นางเบิกตากว้าง กล่าวอย่างเหลือเชื่อ “ยุทโธปกรณ์เทพชุดนี้เป็นอีกระบบหนึ่งที่แตกต่างกัน!” ยุทโธปกรณ์เทพทั้งสองชุดนี้แตกต่างกันมาก เห็นได้ว่าเป็นคนละระบบ คนละรูปแบบกันอย่างสิ้นเชิง นักหลอ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ