บทที่ 864 หลอมกลั่นกระดูกเทพ

ผู้ดูแลคลังสินค้าตะกุกกะกัก “นี่… …นี่… …สามารถหลอมกลั่นเป็นกระดูกผลึก?” “มิผิด” จั่วม่อเห็นสีหน้าคนทั้งสอง ก็ทราบว่าพวกมันไม่ล่วงรู้เรื่องนี้อย่างแน่นอน มันถามว่า “ของสิ่งนี้เรียกว่าอะไร?” “กระดูกขาว” ผู้ดูแลคลังสินค้ารีบตอบ ดวงตาทอแววคาดหวังรอคอย จ้องมองจั่วม่อเขม็ง “ดี กระดูกขาว” จั่วม่อทำท่ารับรู้ จากนั้นอ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ