บทที่ 866 ทะเลหมื่นสระเดือด

“ต้าเหริน ที่นี่ก็คือทะเลหมื่นสระเดือด” องครักษ์กล่าวอย่างเคารพนับถือ หลายวันมานี้มันติดตามจั่วม่อแทบจะตลอดเวลา สังเกตเห็นพฤติการณ์และคำสนทนาพาทีของปรมาจารย์ท่านนี้ทั้งหมด ปรมาจารย์ปฏิบัติต่อกุ่ยจู่อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งไม่อ่อนน้อมและไม่ยกตนข่มท่าน และเบื้องหน้าชาวปิศาจที่มีศักดิ์ฐานะต่ำกว่ามาก ปรมาจารย์ก็ยังคงปฏิบัติ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ