บทที่ 903 ในนามของศิษย์พี่ใหญ่                

ทัพใหญ่ทั้งหมด พลันระเบิดขึ้นต่อหน้าต่อตาหลินเชียน พลังเทพปริมาณมหาศาลระเบิดออกในคราวเดียว ก่อให้เกิดคลื่นพลังงานอันบ้าคลั่งกลืนกินหลินเชียนลงไปทันที หลินเชียนมือข้างหนึ่งกุมกระบี่เทพไท่กู่แนบแน่น ได้รับการปกป้องอยู่ด้านหลังม่านโล่แสง ในใจเต็มไปด้วยความเศร้าเสียดาย ยอดแม่ทัพนามกระเดื่องผู้หนึ่ง กลับตกตายง่ายดายถึงเพีย

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ