บทที่ 904 เปี๋ยหานปะทะมู่เซวียน

เส้นทางการฝึกฝนแม่ทัพบัญชาการศึกของเปี๋ยหาน ยากเย็นแสนเข็ญยิ่งกว่าที่คนภายนอกเข้าใจมาก ผู้คนเพียงได้ยินว่าวัดเสวียนคงมีอัจฉริยะที่เด่นล้ำอยู่สองคน หนึ่งเรียกว่าเจียงเจ๋อ อีกหนึ่งคือเปี๋ยหาน แต่ผู้ที่ล่วงรู้ความจริงเบื้องลึก กลับมีอยู่น้อยเสียยิ่งกว่าน้อย เปี๋ยหานเผยประกายความสามารถออกมาตั้งแต่ต้น เพียงแต่ด้วยสถานะอันล

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ