บทที่ 907 อรุณรุ่งใกล้ทอแสง

หย่างหยวนฮ่าวตะลึงมองจดหมายที่อยู่ในมือ คนแข็งทื่อดุจรูปปั้นดิน นิ่งขึงอยู่ในสภาพนั้นเป็นครึ่งค่อนวัน การพลีชีพกลางที่รบของกู่เหลียงเตา สร้างความสะท้านสะเทือนให้แก่มันอย่างที่สุด ในตอนแรกเริ่มที่พวกมันลงมือตอบโต้ ไม่มีผู้ใดคาดคิดว่าสงครามเต็มรูปแบบระหว่างคุนหลุนและม่ออวิ๋นไห่จะเปิดฉากขึ้นในสภาพเช่นนี้ กระทั่งถึงยามนี้

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ