บทที่ 908 ประมุขเทพปิศาจเสียสติ

บรรยากาศภายในวิหารเทพปิศาจตึงเครียดยิ่ง แนวป้องกันที่ด้านหน้ายังไม่ได้ถูกตีแตกพ่าย พวกมันยังเอาชนะศึกเล็กๆ สองสามรอบ แต่บนใบหน้าของเหล่าเทพปิศาจหาได้มีร่องรอยปิติยินดีไม่ กองทัพของอันม่อรุกคืบอย่างหนักแน่นมั่นคง กดดันเข้ามาในดินแดนของพวกมันอย่างช้าๆ เหลียงเวยและชีซิงก็ไม่ดำเนินแผนเสี่ยงอันตราย พวกมันเพียงเพิ่มแรงกดดัน

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ