บทที่ 911 การตอบโต้ของหลินเชียน

เหวยเสิ้งจับจ้องมองดูคุนหลุนที่เบื้องหลังอยู่ชั่วอึดใจ จากนั้นหมุนตัวจากไป โดยไม่หันกลับไปมองอีก ทัพของกงซุนชา เปี๋ยหานและหย่างหยวนฮ่าวมุ่งมาบรรจบกันในที่สุด สามยอดกองพันล้ำเลิศนี้เป็นกำลังรบสูงสุดของม่ออวิ๋นไห่ มันต้องรีบกลับไปเพื่อป้องกันไม่ให้หลินเชียนมุ่งเป้ามาที่คนทั้งสาม มิฉะนั้นจะเป็นความเสียหายที่ไม่อาจประเมิน

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ