บทที่ 915 ตอนจบ

เหวยเสิ้งกับหลินเชียนเผชิญหน้ากันบนท้องฟ้า แทบจะในทันทีที่หลินเชียนส่งคำท้าทายมาถึง เหวยเสิ้งก็เหินลิ่วออกจากค่าย สำหรับเหวยเสิ้งแล้ว ภารกิจหลักของมันคือรับประกันความปลอดภัยของกงซุนชา เปี๋ยหาน หยางหย่วนฮ่าวและเหล่าแม่ทัพนายกองทั้งหลาย ซึ่งภัยคุกคามที่แท้จริงสำหรับกงซุนชากับพวกมีเพียงหนึ่งเดียว นั่นคือหลินเชียน สองเทพย

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ