บทที่ 100 ราชาตีเหล็ก

ในทุกขุนเขา ทุกทะเลสาบใหญ่ ทุกพื้นที่เกษตรกรรมหรือทุก ๆ เมือง หลี่เย่าพบเห็นสิ่งแปลกประหลาดและผู้คนพิสดารมากมาย ครั้งหนึ่งมันพบผู้เฒ่าอายุหนึ่งร้อยสามสิบกว่าปีผู้หนึ่ง เห็นได้ชัดว่าเป็นเพียงคนธรรมดา แต่กลับมีสัตว์เลี่ยงเป็นสัตว์วิเศษขนาดใหญ่กว่าสี่ห้าเมตร เรียกว่า ‘เหยี่ยวสวรรค์คำราม’ ผู้เฒ่าเล่าว่าเมื่อครั้งที่มันอาย

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ