บทที่ 103 แรกเหยียบย่างสู่ทุ่งร้างใหญ่

เทือกเขาเทียนเจวี๋ย (สะบั้นฟ้า) ทอดยาวหลายหมื่นลี้ ตัดผ่านใจกลางดาวเคราะห์กำเนิดสวรรค์ทั้งหมด เปรียบเสมือนเส้นแบ่งที่เคร่งครัดและแม่นยำที่สุด ตัดแบกพื้นโลกออกเป็นสองสี ฟากหนึ่งสีเขียวชอุ่มและอีกฟากหนึ่งเป็นสีเหลืองซีด ฟากทิศใต้ของเทือกเขาเทียนเจวี๋ยอากาศชุ่มชื้น พื้นดินอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยทะลาบสาบเนินเขาและพื้นที่เพ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ