บทที่ 106 พายุฝนฟ้าคะนอง

หลี่เย่าเดินทางด้วยรถไฟโดยสารขบวนสีเขียว ซึ่งมีความเร็วต่ำที่สุด นี่เป็นรถไฟผลึกวิเศษที่ใช้รูปแบบโครงสร้างแบบโบราณซึ่งหมุนเวียนใช้งานมาตั้งแต่ 150 ปีที่แล้ว ระบบแปลงพลังงานปราณมีประสิทธิภาพต่ำ ระหว่างที่ชุดค่ายกลอันทรงพลังกำลังทำงานอยู่ จะปลดปล่อยความร้อนปริมาณมหาศาลออกมาด้วย ดังนั้นที่ส่วนหน้าขบวนขับเคลื่อนของรถไฟจึง

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ