บทที่ 116 ขีดจำกัดล่างของอารยธรรม

กวนสงระเบิดเสียงหัวร่อดังสนั่น “อาศัยฝูงมดปลวกตัวน้อย ๆ ไม่กี่ตัวก็คิดกลืนกินเล่าฮูอย่างนั้นหรือ? กลับไปฝึกมาใหม่อีก 180 ปีก่อนเถอะ! อย่างมากก็แค่ทำให้บิดาพลังฝีมือเสื่อมถอยเล็กน้อย จากด่านจู้จีขั้นสูงกลับมาอยู่ในด่านจู้จีขั้นกลางเท่านั้น ขอเพียงข้ากลับไปฝึกฝีมือสักสามปีห้าปี ก็จะกลับมาเป็นพญามังกรดังเดิม!” หลี่เย่าเม

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ