บทที่ 124 ขบวนทัพอันยิ่งใหญ่

“ข้าเกิดในหมู่บ้านเล็ก ๆ บนภูเขาที่ห่างไกลทางตอนใต้ของสหพันธ์ การเดินทางไม่สะดวก ไม่มีอุตสาหกรรมที่เหมาะสม สภาพทางการเงินเลวร้ายยิ่ง พวกผู้ใหญ่ในหมู่บ้านจะไปทำงานในเมืองใหญ่เพื่อหารายได้ส่งกลับมา ที่หมู่บ้านเหลือเพียงคนเฒ่าคนแก่และเด็ก ๆ เท่านั้น” “เหล่าซือของข้าเป็นครูประจำหมู่บ้านเพียงคนเดียวที่พวกเรามี นางเป็นหญิงช

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ