บทที่ 130 โครงการเสวียนกู่

หลี่เย่าในใจมีความคิดเหล่านี้วาบผ่าน ปากก็กล่าวอย่างจริงจัง “อาศัยตัวประหลาดเฒ่าด่านหยวนอิงผู้หนึ่ง พวกมันอาจสามารถเอาชนะการสู้รบครั้งหนึ่ง อาจสามารถเอาชนะศึกใหญ่ครั้งหนึ่ง” “แต่ในสงครามที่แท้จริงระหว่างเผ่าพันธุ์ ย่อมไม่ใช่สิ่งที่จะเอาชนะได้ด้วยชนชั้นหยวนอิงเพียงไม่กี่คน” “สหพันธ์ไม่เคยขาดแคลนตัวประหลาดเฒ่าด่านหยวนอิ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ