บทที่ 136 ศิษย์พี่ใหญ่และประมุขพันธมิตร

“หากมีนักศึกษาที่ยินดีจะอยู่ในภาควิชาหลอมสร้างต่อไป ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่ายินดี ทุกภาควิชาได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันว่าในด้านของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานต่าง ๆ จะเปิดกว้างให้แก่นักศึกษาของภาควิชาหลอมสร้างได้หยิบยืมใช้อย่างอิสระ ในขณะเดียวกันทรัพยากรและงบประมาณที่ภาควิชาหลอมสร้างเคยได้รับ ก็ยังจะได้

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ