บทที่ 138 ข้าจะจัดการพวกเจ้าเรียงตัว

ที่เรียกว่าซื้อขายแลกเปลี่ยนหมายถึงการค้าเสรี นักศึกษาสามารถแสดงทักษะฝีมือที่ตัวเองถนัด เพื่อแลกเปลี่ยนกับคะแนนหน่วยกิต ยกตัวอย่างนักศึกษาภาควิชาศิลปะแห่งวิทยาลัยการสงครามต้าฮวงซึ่งล้วนเป็นผู้มีฝีมือทางด้านวาดรอยสักวิญญาณ จากนั้นเมื่อนักศึกษาในภาควิชาวรยุทธ์ต้องการรอยสักวิญญาณเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตัวเอง มันส

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ