บทที่ 148 เหล่าซือ โปรดชี้แนะด้วย!

เตาหลอมจำนวนสิบกว่าชุดของภาควิชาหลอมแห่งสร้างวิทยาลัยการสงครามต้าฮวงนั้นถูกซื้อมาจากค่ายสำนักต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน บางส่วนยังถูกสร้างขึ้นเอง ไม่ว่ารูปแบบหรือหลักการทำงานของพลังปราณล้วนผิดแผกแตกต่างไปกันไปคนละทาง อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสหพันธ์ซิงเย่า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของศึกสงครามขนาดใหญ่ สห

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ