บทที่ 158 สามขุมทรัพย์แห่งต้าฮวง

ในแวดวงนักหลอมสร้าง การดัดแปลงเตาหลอมถือเป็นเรื่องธรรมดายิ่ง นักหลอมสร้างแต่ละคนมีทักษะฝีมือและนิสัยใจคอไม่เหมือนกัน ข้อกำหนดที่พวกมันต้องการจากเตาหลอมของตนย่อมต้องผิดแผกแตกต่างกันไปเป็นธรรมดา สำหรับสำนักเทียนจี๋ซึ่งมีการค้าหลักคือการผลิตเตาหลอม แม้ว่าพวกมันจะให้บริการดัดแปลงเพิ่มเติมด้วย แต่จะไม่ห้ามผู้อื่นจากการดัดแ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ