บทที่ 171 พลังยิงอันน่าตระหนก

ทุกคนไม่ใคร่พอใจนักกับการเลือกปืนของหลี่เย่า เดิมทีการตั้งกลุ่มเพื่อออกล่ามักจะต้องคำนึงถึงความสมดุลรอบด้าน การที่จะรองรับสมาชิกสนับสนุนซึ่งไม่มีขีดความสามารถในการต่อสู้สักคนสองคน อย่างเช่นหมอ นักสักวิญญาณหรือนักหลอมสร้าง ไม่ถือว่าเป็นปัญหาอันใด ในช่วงคับขันอันตราย สมาชิกสนับสนุนเหล่านี้มักแสดงบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้ทุ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ