บทที่ 187 นักล่าโดดเดี่ยว

หนึ่งเดือนต่อมา เขตเกาจั๋วเหยียน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทุ่งร้างใหญ่ ท่ามกลางทะเลทรายที่ทอดยาวออกไปจนสุดสายตา เห็นภูเขาหินขรุขระและสึกกร่อน ทั้งเล็กทั้งใหญ่มากมายเรียงรายระเกะระกะ มองไปคล้ายกับป่าที่แกะสลักขึ้นจากหิน ภูเขาหินแต่ละลูกเต็มไปด้วยโพรงถ้ำใหญ่น้อยนับร้อยนับพัน ภายในโพรงถ้ำยังแยกย่อยออกไปทุกทิศทุกทาง กลายเป็

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ