บทที่ 189 ประดิษฐ์คิดค้นอาวุธวิเศษ!

หลังจากความคิดนี้ผุดขึ้นในใจ ก็ไม่อาจลบเลือนออกไปได้อีก หลี่เย่าโลดทะยานกลับไปยังวิทยาลัยการสงครามต้าฮวงโดยไม่รอช้า จากนั้นโถมเข้าห้องปฏิบัติการหมายเลขสองของภาควิชาหลอมสร้าง ด้วยความคืบหน้าในการกอบกู้เศษซากปรักหักพัง รวมถึงเงินทุนสนับสนุนของสำนักเทียนจี๋ สถานการณ์ของภาควิชาหลอมสร้างในวันนี้เริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ ยามนี้พว

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ