บทที่ 194 ภารกิจที่เป็นไปไม่ได้

หนึ่งต่อสองพัน? การแข่งขันที่เสียสติเช่นนี้ เพียงพอให้คนส่วนใหญ่ต้องล้มเลิกความคิดเพ้อฝัน แต่หลี่เย่าไม่ใช่คนส่วนใหญ่ ดวงตาหรี่แคบลงเล็กน้อย ดุจอสรพิษกำลังเขม้นมองเหยื่อที่ใหญ่โตกว่าตัวมันเองหลายร้อยเท่า “สมมติว่าข้าลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันในนามของสหภาพนักศึกษาภาควิชาหลอมสร้างจริง ๆ การแข่งขันจะแข่งกันอย่างไร?” “คง

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ