บทที่ 211 สงครามไม้จิ้มฟัน

“คำถามแรก” “ในแผนผังโครงสร้างกระบี่บินสิบเอ็ดภาพด้านล่าง มีอยู่เจ็ดภาพที่เป็นแผนผังโครงสร้างของกระบี่บินชนิดเดียวกัน อีกสี่ภาพที่เหลือเป็นแผนผังโครงสร้างของกระบี่บินชนิดอื่น จงเลือกแผนผังโครงสร้างที่ถูกต้องทั้งเจ็ดภาพออกมา” “จากแผนผังโครงสร้างเจ็ดภาพที่กล่าวข้างต้น จงระบุชนิดของกระบี่บิน ชื่อผู้คิดค้นและผู้ผลิตกระบี่บ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ