บทที่ 212 การประลองกำลังระหว่างสัตว์ประหลาดกับสัตว์ประหลาด

หลี่เย่าเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นอย่างเปี่ยมล้น แสดงท่วงท่าว่า ‘เชิญไสม้าเข้ามาเถอะ’ เจียงเส้าหยางก็ไม่เกรงอกเกรงใจ มันวางคางไว้บนโต๊ะน้ำชา สูดอากาศเข้าไปจนแก้มพอง แล้วเป่าช้า ๆ ไปยังหอคอยไม้จิ้มฟันของหลี่เย่า ในช่วงสามวินาทีแรกไม้จิ้มฟันไม่เคลื่อนไหวแม้แต่น้อย สามวินาทีต่อมา พลังการเป่าของเจียงเส้าหยางค่อย ๆ ทวีพลังมาก

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ