บทที่ 223 จุดสูงสุดที่มองไม่เห็น

การเคลื่อนไหวของหลี่เย่าจบลงในเสี้ยววินาที สิ่งที่ทุกคนมองเห็นจากระยะไกลก็คือ มันโยนกระดาษเช็ดปากขึ้นไปเบา ๆ จากนั้นคว้าไว้ก่อนที่กระดาษเช็ดปากจะตกลงบนโต๊ะ และวางแผ่ไว้บนโต๊ะ เจียงเส้าหยางก้าวไปข้างหน้าอีกหลายก้าว ลอบตรวจดูกระดาษแผ่นนั้นเงียบ ๆ สิ่งที่มันเห็นก็คือตรงใจกลางของกระดาษเช็ดปาก ถูกไม้จิ้มฟันทิ่มแทงเป็นรูจำน

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ