บทที่ 225 ความลับของติงหลิงตัง

เถาเซียนเมามายเป็นพืชอสูรที่เป็นพิษต่อจิตประสาท มีฤทธิ์เป็นสารเสพติดอันรุนแรง และเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตยาเสพติด*ในสหพันธ์ซิงเย่า (*ในที่นี้หมายถึงยาประเภทยา GHB ดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งค์ท้ายบท) แต่สำหรับผู้บำเพ็ญตน เถาเซียนเมามายยังมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง ด้วยความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตวิญญาณ ไม่ว่าเหล้

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ