บทที่ 226 ข้าจะปกป้องท่านเอง

กระทั่งถึงตอนนี้หลีเย่ายังคงจดจำได้ชัดเจน เมื่อตอนที่พบกันครั้งแรกบนเรือธงนิรันดร์เหลี่ยวหยวนฮ่าว ติงหลิงตังดูถูกเหยียดหยามอาชีพนักหลอมสร้างเป็นอย่างยิ่ง นึกไม่ถึงว่าบิดานางกลับเป็นนักหลอมสร้างผู้หนึ่ง และหากหุ่นเชิดสัตว์สงครามสองตัวนี้เป็นฝีมือหลอมสร้างของบิดานาง เช่นนั้นอย่างน้อยที่สุดบิดาของนางก็ต้องมีฝีมืออยู่ในระ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ