บทที่ 228 ชุดรบเสวียนกู่ ให้เจ้าเป็นคนสวม!

หยวนม่านชิวหยุดชะงักไปชั่วขณะ แล้วกล่าวอย่างแช่มช้า “ยังมีประเด็นหลักอีกสามข้อที่ต้องแก้ไขให้ได้เสียก่อน” “ข้อแรกเป็นปัญหาในทางเทคนิค” “ในช่วงปีที่ผ่านมาข้าพยายามค้นคว้ามาโดยตลอด ศึกษาแผนผังโครงสร้างนับหมื่นซ้ำแล้วซ้ำเล่า สถานที่อื่นไม่มีปัญหาใหญ่อันใด ยกเว้นแต่เตาปฏิกรณ์ผลึกวิเศษแรงอัดสูงพิเศษ ซึ่งก่อนหน้านี้เราประเม

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ