บทที่ 236 สยบคลื่นลม

ภายในแสงสลัวของสุสานชุดรบผลึกวิเศษ หลี่เย่าถูกทิ้งไว้ตามลำพังกับเศษซากชุดรบผลึกวิเศษหนึ่งร้อยสี่สิบหกชุด หลี่เย่ารู้สึกว่าโลกทั้งใบกลายเป็นเรือโดดเดี่ยวที่ล่องลอยไปตามเกลียวคลื่นของทะเลที่เต็มไปด้วยดวงดาว และมันก็เป็นเพียงมดตัวเล็ก ๆ บนเรือโดดเดี่ยว ไม่มีเรี่ยวแรงต้านทานการพลิกคว่ำคะมำหงายของโลก มันลุกขึ้นยืน ร่างสั่น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ