บทที่ 243 ฟ้าดินล้วนเป็นค่ายฝึก

“ข้าเห็นได้จากร่องรอยสึกกร่อนบนชุดรบของเจ้า” หลี่เย่าอธิบายอย่างสงบ “ข้าเป็นนักหลอมสร้าง ชุดรบที่พวกเราใช้งานนั้นส่วนใหญ่ข้าเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทั้งหมด ชุดรบผลึกวิเศษขนาดหนักพิเศษในค่ายชั้นนอกมีอยู่เพียงไม่กี่ชุด ในบรรดานั้นชุดรบขวานอสนีบาตสองชุด ชุดหนึ่งแทบจะถูกผนึกไว้ตลอดเวลา ไม่มีผู้ใดใช้งาน ในขณะที่อีกชุดหนึ่งถูกใ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ