บทที่ 249 มหาโลกธาตุ, อสูรเลือดเงิน

ผู้เข้ารับการฝึกหลายคนเคยเรียนรู้เรื่อง‘จักรวาลวิทยาเบื้องต้น’มาก่อน มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างของมหาโลกธาตุทั้งหลาย พอฟังก็พยักหน้าอย่างระมัดระวัง แต่มีบางคนไม่เคยศึกษาในเชิงลึก แม้ว่าพวกมันจะตระหนักถึงการมีอยู่ของมหาโลกธาตุทั้งหลาย แต่พวกมันไม่เข้าใจว่าไฉนโลกทั้งสองจึงมาชนกันได้ นอกน่านฟ้าของดาวเคราะห์กำเ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ