บทที่ 250 กลืนกินอย่างบ้าคลั่ง

ผู้เข้ารับการฝึกผู้หนึ่งยกมือขึ้นและถามว่า “หน่วยแทรกซึมที่มีอสูรเลือดเงินอยู่ด้วย— พวกมันมายังภพกำเนิดสวรรค์ทำอะไร?” เหมาเฟิงเหลือบมองคนผู้นั้นแวบหนึ่ง แล้วอธิบายว่า “โครงสร้างทางสังคมของเผ่าอสูรแตกต่างจากมนุษย์อย่างสิ้นเชิง พวกมันปราศจากน้ำใจไมตรีแม้แต่น้อย เพียงเชื่อในสัจธรรม ‘เข้มแข็งกลืนกินอ่อนแอ ผู้ที่เหมาะสมจึง

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ