บทที่ 261 บุรุษผู้เปรียบเสมือนเทพเจ้า

หลี่เย่าใบหน้าเปลี่ยนเป็นแดงก่ำทันที ตะกุกตะกัก ‘ข้าข้าข้า’ อยู่ครึ่งค่อนวัน ยังไม่ทราบจะกล่าวอันใดออกมา หยวนม่านชิวเข้าใจไปอีกทาง กล่าวเสียงปลอบโยนว่า “นักศึกษาในวิทยาลัยการสงครามต้าฮวงทุกคนล้วนถือเป็นผู้ใหญ่แล้ว ทางสถาบันก็ไม่มีข้อห้ามเรื่องการบำเพ็ญคู่ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา อย่าว่าแต่สถานการณ์ของเจ้ายังพิเศษยิ่ง

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ