บทที่ 267 ถังทองใบแรก

หลี่เย่าขึ้นไปยังห้องรับรองลูกค้าพิเศษที่ชั้นยี่สิบสองด้วยลิฟต์โดยสารอันหรูหรา ห้องรับรองพิเศษแห่งนี้ตกแต่งด้วยแบบฉบับโบราณ มีสมบัติวิเศษแห่งฟ้าดินมากมายจัดวางเรียงรายบนชั้นวางโดยรอบ หลี่เย่าเหลือบมองรอบด้านอย่างรวดเร็ว ในใจลอบอุทานอย่างประหลาดใจ สมบัติวิเศษแห่งฟ้าดินเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นของล้ำค่าที่หาได้ยากยิ่ง หลายช

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ