บทที่ 28 แน่นอนว่าต้องถือดี

ห้านาทีต่อมา ทางเข้าโรงฝึกหมายเลขเก้าเนืองแน่นไปด้วยเหล่าแพทย์พยาบาลจากฝ่ายรักษาพยาบาลของโรงเรียน เนื่องจากอากาศบาดเจ็บที่ขาของจ้าวเลี่ยงรุนแรงมาก จนไม่อาจเคลื่อนย้ายมันไปยังสถานพยาบาล เหล่าแพทย์ได้แต่มาทำการรักษาโดยตรงในที่เกิดเหตุ สำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวิทยาการเทพเซียนระดับสูงในสหพันธ์ การรักษาเยียวยากระดูกหักไม่กี

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ