บทที่ 284 ลุกเป็นไฟ!

หลี่เย่าในที่สุดตกลงทำตามแผนการของเผิงไห่ พี่น้องทั้งสองช่วยกันออกเงินลงทุนคนละส่วนเพื่อก่อตั้งสำนักใหม่ ด้วยวิธีนี้ หลี่เย่ากับเผิงไห่เท่ากับลงเรือลำเดียวกันแล้ว ทั้งสองเพิ่มการมีผลประโยชน์ร่วมกันเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง ความสัมพันธ์ยิ่งสนิทแน่นแฟ้นมากกว่าเดิม ซึ่งล้วนแต่เป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่าย โดยในนามแล้วเผิงไห่เป็นประมุข

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ