บทที่ 294 แนวคิดอันน่าอัศจรรย์

ครึ่งชั่วโมงให้หลัง ห้องประชุมใหญ่ของภาควิชาหลอมสร้าง ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยของฝ่ายรากหญ้าล้วนมากันพร้อมหน้า ไม่มีผู้ใดขาดหายไปแม้สักคนเดียว กำลังสนทนาโต้เถียงกันอย่างร้อนแรง บรรดาผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยเหล่านี้ส่วนใหญ่ชื่นชมในตัวหลี่เย่า ซึ่งถือว่าเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ที่เจิดจรัสที่สุดในฝ่ายรากหญ้า มันไม่เพียงแต่มีพื้น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ