บทที่ 331 ในที่สุดก็หาตัวเจ้าพบ!

หนิงเฟิงใช้กระแสความคิดสั่งการ งูเขี้ยวแส้สายฟ้าสิบตัวแยกย้ายกันมุดเข้าไปในท่อระบายอากาศและท่อซ่อมบำรุง ซึ่งอยู่ระหว่างดาดฟ้าเรือที่หกและสะพานเดินเรือ ในขณะเดียวกันอาวุธวิเศษตรวจจับที่กระจายตัวอยู่โดยรอบสะพานเดินเรือ ยังขยายขอบเขตการตรวจค้นออกไปจนถึงขีดสุด เดิมทีอาวุธวิเศษตรวจจับเหล่านี้ ถูกใช้เพื่อตรวจสอบว่าการทำงานข

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ