บทที่ 339 สถานการณ์สงครามระดับที่หนึ่ง

ที่อยู่ตรงกลางห้องหลอมสร้างดาวอสูร เป็นเตาหลอมรุ่นใหม่ล่าสุดที่สำนักเทียนจี๋พัฒนาขึ้นเมื่อปีที่แล้ว เรียกว่า ‘จู้หรงรุ่นที่สาม’ เมื่อถึงกับกล้าใช้นามของ ‘เทพอัคคีจู้หรง’ ย่อมแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างเปี่ยมล้นของสำนักเทียนจี๋ที่มีต่อเตาหลอมรุ่นใหม่นี้ รอบข้างเตาหลอมจู้หรงรุ่นที่สาม สร้างเลียนแบบห้องตีเหล็กโบราณข

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ