บทที่ 353 หากต้องการมีอายุยืนยาว

ทันใดนั้นบนพื้นผิวของบัตรเชิญพลันปรากฏระลอกคลื่นหลากสีสันกระเพื่อมเบา ๆ ราวกับมีหยดน้ำฝนที่มองไม่เห็นตกกระทบผิวทะเลสาบ ลวดลายต่าง ๆ ค่อย ๆ พร่าเลือน และกลายเป็นตัวอักษรสองบรรทัด บรรทัดแรกคือที่อยู่บนเครือข่ายวิญญาณ บรรทัดที่สองเป็นกุญแจรหัสพิเศษที่สร้างด้วยลวดลายอักขระยันต์ชุดหนึ่ง หลี่เย่าเปิดสมองกลผลึกวิเศษ พลันฉุกใ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ