บทที่ 363 สัตว์ประหลาด

หลี่เย่าลังเล เดิมทีมันตั้งใจว่าจะเข้าร่วมกับทีมชั้นนำในสามสิบอันดับแรกของทำเนียบดวงดาว ส่วนทีมชิงถงมีอันดับต่ำกว่าที่มันคาดหวังเอาไว้มาก แต่ติงหลิงตังอยู่ในทีมชิงถง มันปรารถนาที่จะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับติงหลิงตังมานานแล้ว ติงหลิงตังย่อมมองเห็นถึงสิ่งที่มันกังวล รีบกล่าวอธิบายก่อนว่า “ตอนนี้ทีมชิงถงแม้อยู่ในอันดับ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ