บทที่ 389 หวานหมู?

“อย่างไรก็ตามธารแมกมาใต้ดินไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะนำมาใช้งานได้ตลอดเวลา จากการคำนวณของผู้เชี่ยวชาญ ธารแมกมาใต้ดินนี้จะเกิดการปะทุขนาดย่อมราว ๆ เดือนละครั้ง แต่การปะทุอย่างรุนแรงจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในทุกครึ่งปี” “การปะทุใหญ่ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งเดือนครึ่งนับจากนี้ มีเพียงพลังงานของการปะทุครั้งใหญ่เท่านั้น จ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ