บทที่ 415 ความหวังริบหรี่ในผนังหิน

“ไม่ถูกต้อง ข้าสัมผัสได้ถึงคลื่นพลังปราณและปฏิกิริยาโลหะที่รุนแรง ต้องมีบางสิ่งซ่อนอยู่ในแนวผนังหินนี้ไม่ผิดแน่!” เอี้ยนหยางเทียนร้องบอกเร็วปรื๋อในช่องสื่อสาร น่าแปลกที่หลี่เย่าก็รู้สึกได้เช่นกัน เบื้องหลังชั้นหินใต้ทะเลที่เรียบเนียนราวกับแผ่นกระจกนี้ ดูเหมือนจะมีคลื่นพลังปราณที่คุ้นเคยซ่อนอยู่ ซึ่งความจริงในหุบเหวลึก

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ