บทที่ 423 มังกรทลายกรงทอง!

ปืนใหญ่ดาวตกเพลิงทะยานที่หลี่เย่าดัดแปลงไม่ได้มีสิ่งใดพิเศษ สิ่งเดียวที่เพิ่มขึ้นคือรางแม่เหล็กผลึกวิเศษและค่ายกลยันต์ได้ผ่านการเสริมความแข็งแกร่งซ้ำแล้วซ้ำเล่า ด้วยวิชาหลอมสร้างโบราณของหลี่เย่า เนื่องเพราะมันน่าจะเป็นปืนใหญ่แม่เหล็กผลึกวิเศษหกลำกล้องเพียงหนึ่งเดียวในทะเลแห่งดวงดาว ที่ใช้ผลึกธารากระจ่างเป็นแหล่งพลังงา

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ