บทที่ 43 สถานศึกษาเทียนฮ่วน*

*(เทียนฮ่วน – มายาฟ้า) กึง กึง เรือต้านแรงดึงดูดแปดลำค่อย ๆ เทียบท่าที่บริเวณท่าเรืออากาศบนเหลี่ยวหยวนฮ่าว ดูไปคล้ายตัวหมัดแปดตัวกระโดดลงบนหลังเต่าทะเล ขนาดตัวของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันมากเกินไป หลี่เย่าขณะที่เหยียบย่างลงบนเหลี่ยวหยวนฮ่าวเป็นครั้งแรก ในใจยังเต็มไปด้วยความเคารพเทิดทูน เหลี่ยวหยวนฮ่าวในทุกวันนี้ถูกเปลี่ยน

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ