บทที่ 436 กำเนิดวิญญาณดวงดาว

หลี่เย่าเกาศีรษะอย่างขวยเขินเล็กน้อย รีบหันเหหัวเรื่องว่า “พวกท่านใช่ฟื้นคืนสติสัมปชัญญะและฟื้นฟูความทรงจำอย่างสมบูรณ์แล้วหรือไม่? ใช่แล้ว ข้าจำได้ว่าในจี้รวมวิญญาณยังมีร่างวิญญาณเสมือนอยู่มากกว่านี้ หรือว่าร่างวิญญาณเสมือนอื่น ๆ จะ… สูญสลายไปหมดแล้ว?” ม่อเสวียนทอดถอนใจ กล่าวว่า “เดิมทีผู้บำเพ็ญวิญญาณก็เป็นชีวิตในรู

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ