บทที่ 56 อันดับที่หนึ่ง!

ในจุดเสบียงบำรุงแห่งที่สองหลี่เย่าไม่ได้โชคดีนัก มีผู้เข้าแข่งขันหลายคนเข้าถึงตำแหน่งนี้ก่อนแล้ว กล่องอาวุธหลายกล่องถูกเปิดออก ชิ้นส่วนอาวุธวิเศษหลายอย่างถูกผู้เข้าแข่งขันรายอื่น ๆ นำไปใช้บ้างแล้ว แต่กล่องอาวุธส่วนใหญ่ยังคงไม่บุบสลาย ท้ายที่สุดแล้วเมื่อเทียบกับความสามารถด้านการต่อสู้ เด็กหนุ่มสาวที่มีพรสวรรค์ด้านวิชาห

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ