บทที่ 59 แข็งทื่อ!

สถานการณ์เป็นไปตามการคาดการณ์ของหลี่เย่า ชัยชนะเริ่มโอนเอียงไปทางฝ่ายสีน้ำเงินมากขึ้นเรื่อย ๆ ความจริงข้อนี้ทุกคนบนเหลี่ยวหยวนฮ่าวสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากม่านแสงภาพมายาขนาดยักษ์ที่เฝ้ามองกันอยู่ ฝ่ายสีน้ำเงินยามนี้รวมตัวกันเป็นกองกำลังที่มีระเบียบอย่างสมบูรณ์ ภายในเวลาไม่ถึงสามชั่วโมง พวกมันแบ่งกำลังพลออกเป็นหน่

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ